wmfsolsztyn@poczta.onet.pl tel. (89) 521 33 43

O Olimpiadzie

Szanowni Państwo!

Decyzją Nr 7 z dnia 20 stycznia 2016 Ministra Sportu i Turystyki, województwo warmińsko – mazurskie dostąpiło zaszczytu organizacji finałów XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w roku 2016.
Operatorem tej imprezy, rozgrywanej w okresie 30.04–27.06.2016r., będzie Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie.

W związku z powyższym rozpoczęliśmy działania, których efektem ma być impreza, nawiązująca do dobrej tradycji święta sportowego młodzieży polskiej.

Jesteśmy przekonani, że podobny pogląd towarzyszy naszym partnerom, którymi są przede wszystkim polskie związki sportowe oraz samorządy lokalne na terenie, których będą rozgrywane zawody Olimpiady.

Ze swej strony przeprowadziliśmy konsultacje z prezesami polskich i wojewódzkich związków sportowych, dotyczące miejsca i terminu rozgrywania zawodów. Spotkaliśmy się z prezydentami i burmistrzami miast będących arenami sportowych zmagań. Wszyscy nasi rozmówcy wykazali daleko idącą chęć współpracy, na rzecz godnego przyjęcia ponad 3 100 uczestników OOM na ziemi warmińsko – mazurskiej.

Wyrażamy przekonanie, że dzięki zaangażowaniu wielu działaczy samorządowych i sportowych cel ten osiągniemy.

Otwieramy stronę internetową XXII OOM w sportach halowych z zaproszeniem do korzystania z niej wszystkich zainteresowanych www.olimpiada.federacja.olsztyn .pl

Ze sportowymi pozdrowieniami

Zbigniew Lewicki
Prezes Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu