wmfsolsztyn@poczta.onet.pl tel. (89) 521 33 43

Komitet Organizacyjny

Wioletta Śląska-Zyśk – Wicemarszałek Województwa (Przewodnicząca)
Waldemar Buszan – Dyrektor Departamentu Sportu (Wiceprzewodniczący)
Zbigniew Lewicki – Prezes W-MFS (Wiceprzewodniczący, Dyrektor OOM)
Zbigniew Winiarski – Koordynator OOM w MSiT

Danuta Pszczółkowska – Przewodnicząca Komisji Ceremoniałów
Marek Furgał – Przewodniczący Komisji Finansowej
Piotr Stasiewicz – Przewodniczący Komisji Sportowej
Jerzy Mróz – Przewodniczący Komisji Marketingu i Promocji
Bolesław Jurewicz – Przewodniczący Komisji Zakwaterowania, Wyżywienia i Transportu
Andrzej Grudziński – Przewodniczący Komisji Przygotowania Obiektów Sportowych
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Andrzej Strzembski – Przewodniczący Komisji Medycznej
Rafał Furgał – Kierownik Biura OOM
Roman Koziński – odpowiedzialny za kontakty z mediami