wmfsolsztyn@poczta.onet.pl tel. (89) 521 33 43

Komitet Honorowy

Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Przewodniczący)
Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna
Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg,
Czesław Najmowicz – Burmistrz Miasta Ostróda,
Ireneusz Popiel – Burmistrz Ornety,
Wacław Olszewski – Burmistrz Olecka,
Maciej Radtke – Burmistrz Lubawy,
Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta Gizycko
Henryk Duda – Wójt Gminy Kolno
Krzysztof Wiesław Hećman – Burmistrz Miasta Kętrzyn
Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego