wmfsolsztyn@poczta.onet.pl tel. (89) 521 33 43

Szermierka

Szermierka

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Szermierce rozgrywana jest w trzech broniach: florecie, szpadzie i szabli. Zawody w każdej z broni będą trwać dwa dni, w pierwszej kolejności rywalizacja indywidualne następnie turniej drużynowy.

Do Olimpiady zgłoszeni zostaną juniorzy młodsi najwyżej klasyfikowani przez Polski Związek Szermierczy z poszczególnych broni, w sumie 252 zawodniczek i zawodników. 84 florecistów, 84 szpadzistów i 84 szablistów w wieku do 17 lat. W każdej broni wystawionych będzie do rywalizacji po 12 drużyn chłopców i 12 dziewcząt.

W dniach 02-03 maja rywalizować będą floreciści, 04-05 maja szpadziści, zaś 06-07 maja szabliści. Olimpiada Młodzieży w Szermierce odbędzie się w Hali Sportowej przy Zespole Krytych Obiektów Sportowych w Olsztynie, ul. Mariańska 1.

Komunikat informacyjny (zobacz)

Wyniki
Floret kobiet drużynowo (zobacz)
Floret kobiet indywidualnie (zobacz)
Floret mężczyzn drużynowo (zobacz)
Floret mężczyzn indywidualnie (zobacz)
Szpada kobiet indywidualnie (zobacz)
Szpada mężczyzn indywidualnie (zobacz)
Szpada mężczyzn drużynowo (zobacz)
Szabla mężczyzn drużynowo (zobacz)
Szabla kobiet drużynowo (zobacz)
Szermierka – wyniki zbiorcze (zobacz)